Tarieven

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

I Consultatie en diagnostiek (C)

 

C11

Periodieke controle

€ 22,16

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen behandelplan

€ 104,95

C29

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 29,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 58,31

C85

Weekendbehandeling

€ 22,16

C86

Avondbehandeling

€ 22,16

C87

Nachtbehandeling

€ 22,16

II Maken en/of beoordelen foto's (X)

 

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16,33

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12,24

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 69,97

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 69,97

III Preventieve mondzorg (M)

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,07

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 26,24

M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling per kaak

€ 14,58

M61 *

Mondbeschermer

€ 26,24

IV Verdoving (A)

 

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,58

 

VI Vullingen (V)

 

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 36,15

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 50,73

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 62,39

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

€ 82,80

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 46,65

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 61,22

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 72,88

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 93,29

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 69,97

V30

Fissuurlak eerste element

€ 26,24

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,58

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,83

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,66

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,66

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,41

V85 *  Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,75

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22,16

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,82

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 32,07

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 47,90

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 104,95

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 151,60

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 198,24

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 244,89

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,58

E19

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

€ 17,49

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 46,65

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,98

 

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 29,15

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,82

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 29,15

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 29,15

E56 *

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40,82

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 29,15

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 81,63

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

€ 43,73

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 46,65

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 58,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 29,15

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 46,65

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,49

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 72,88

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 29,15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,66

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 23,32

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,83

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,66

VIII Kronen en bruggen (R)

 

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 69,97

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 134,11

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 174,92

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 104,95

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 163,26

R13 *

Drievlaksinlay

€ 233,23

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 29,15

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 256,55

R34 *

Kroon op implantaat

€ 233,23

 

R29 *

Confectiekroon

€ 52,48

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 58,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 58,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 116,6

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 174,92

R45 *

Toeslag bij een brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 145,77

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 29,15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 29,15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 116,61

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 174,92

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel

€ 40,82

R66

Toeslag plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 23,32

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 64,14

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen

€64,14

kroon in de mond

 

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 23,32

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 58,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 29,15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 29,15

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 69,97

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 116,61

IX Behandeling kauwstelsel (G)

 

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 104,95

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 209,91

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 93,29

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

€ 61,22

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 157,43

G68 *

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

€ 46,65

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 69,97

 

 

 

 

 

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 117,78

G44 *

Therapeutische injectie

€ 64,14

G46 *  Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

€ 46,65

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 116,61

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 87,46

G11

Scharnierasbepaling

€ 87,46

G12

Centrale relatiebepaling

€ 81,63

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 58,31

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 524,77

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 29,15

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 58,31

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 29,15

G65 *  Indirect planmatig inslijpen

€ 320,69

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 64,14

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 58,31

G71 *  Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 291,54

G72

Controlebezoek MRA

€ 29,15

G73 *  Reparatie MRA met afdruk

€ 46,65

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

 

H11

Trekken tand of kies

€ 43,73

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,65

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,06

H26

Hechten weke delen

€ 64,14

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief

€ 58,31

 

wortelkanaalbehandeling

 

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief

€ 17,49

 

Wortelkanaalbehandeling

 

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische

 

 

verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 58,31

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 69,97

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 52,48

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34,98

H44

Primaire antrumsluiting

€ 64,14

XI Kunstgebitten (P)

 

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,98

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 29,15

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 58,31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 87,46

P15 *  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 174,92

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit

€ 64,14

 

van kunsthars

 

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,49

P34 *  Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 239,06

P35 *  Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 326,52

P31 *  Wortelkap met stift

€ 145,77

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

€ 87,46

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 58,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat

€ 14,58

 

te vervangen element

 

P45 *

Noodkunstgebit

€ 116,61

P21 *  Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 174,92

P25 *  Volledig kunstgebit onderkaak

€ 233,23

P30 *  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 379,00

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 29,15

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 64,14

P27

Reoccluderen

€ 58,31

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34,98

 

P28

Naregistratie en remounten

€ 58,31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van

€ 64,14

 

specifieke apparatuur

 

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 87,46

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 29,15

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 29,15

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34,98

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 46,65

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 40,82

P01 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40,82

P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 58,31

P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder

€ 163,26

staafdemontage, per kaak

 

P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,49

P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46,65

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 40,82

P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder

€ 40,82

 

randopbouw, per kaak

 

P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect

€ 87,46

 

met randopbouw, per kaak

 

P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct

€ 58,31

 

zonder randopbouw, per kaak

 

P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,

€ 87,46

 

direct met randopbouw, per kaak

 

P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,49

P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46,65

P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en)

€ 46,65

 

tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

 

 

P79 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element

€ 46,65

 

of anker inclusief afdruk, per kaak

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 154,51

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 169,09

T21

Grondig reinigen wortel, complex

€ 31,49

T22

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 23,32

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 90,38

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 104,95

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 46,65

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 61,22

T42

Consult parodontale nazorg

€ 88,63

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 117,78

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 156,85

T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus

€ 154,51

T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 169,09

T70

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 189,50

T71

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 291,54

T72

Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

€ 349,84

T73

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 58,31

T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 156,85

T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 151,60

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 72,88

T80

Tandvleestransplantaat

€125,36

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 102,04

T82

Tandvleescorrectie per element

€ 55,39

T83

Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

€ 145,77

T84 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting,

€ 349,84

 

per sextant (één zesde deel)

 

T85 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,

€ 116,61

 

gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

 

 

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 189,50

T87

Kroonverlenging per element

€ 189,50

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 349,84

T89

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 58,31

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 156,85

T91

Pocketregistratie

€ 34,98

T92

Parodontiumregistratie

€ 69,97

T93 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40,82

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 78,71

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 62,97

T95 *

(Draad)Spalk

€ 23,32

T96

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 58,31

XIII Implantaten (J)

 

J97

Overheadkosten implantaten

€ 176,13

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 99,68

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 64,67

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 99,49

J03 *

Proefopstelling

€ 134,31

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 44,77

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 238,77

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 149,23

J11

Prepareren donorplaats

€ 134,31

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 144,26

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 69,64

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 29,85

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio

€ 84,57

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 129,34

J18 *  Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 59,69

J19

Toeslag esthetische zone

€ 64,67

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 227,33

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 94,02

J23 *  Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€ 74,62

J29 *  Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

€ 35,32

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 164,16

J36

Verwijderen implantaat

€ 32,83

J27

Vervangen eerste implantaat

€ 227,33

J37

Vervangen volgend implantaat

€ 94,02

J39

Uitvoeren autotransplantaat

€ 349,84

J08 *  Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 19,90

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 104,46

J32 *  Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 114,41

J33

Kosten implantaat

€ 319,50

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 9,95

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 23,32

J87 *  Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 258,67

J45 *  Plaatsen eerste drukknop

€ 119,39

J41 *  Plaatsen elke volgende drukknop

€ 34,82

J42 *  Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 203,95

J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 64,67

J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 24,87

J50 *  Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 512,37

J51 *

Onder klikgebit

€ 333,29

J52 *

Boven klikgebit

€ 333,29

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 99,49

J54 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 129,34

J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 149,23

J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 174,10

J57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen

€ 84,57

 

twee implantaten

 

 

J58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen

€ 109,44

 

drie of vier implantaten

 

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen

€ 134,31

 

meer dan vier implantaten

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 54,72

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 89,54

J70 *  Opvullen zonder staafdemontage

€ 139,28

J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 174,10

J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 198,98

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 223,85

J74 *  Reparatie zonder staafdemontage

€ 54,72

J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 104,46

J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 129,34

J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 154,21

J78 *  Verwijderen én vervangen drukknop

€ 24,87

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor

€ 506,40

 

een implantaatgedragen kunstgebit

Nog niet ingeschreven in onze praktijk? Vraag een intake aan!